Chi tiết bộ Đề thi tham khảo của kỳ thi quốc gia năm 2019 – Giáo dục 24h

Thầy cô, thí sinh xem chi tiết từng môn thi dưới đây. 

1. Môn Toán. Xem tại đây.

2. Môn Ngữ văn. Xem tại đây.3. Bài thi Ngoại ngữ

   – Môn thi thành phần Tiếng Anh. Xem tại đây.

   – Môn thi thành phần Tiếng Đức. Xem tại đây.

  – Môn thi thành phần Tiếng Nga. Xem tại đây.

  – Môn thi thành phần Tiếng Nhật. Xem tại đây.

  – Môn thi thành phần Tiếng Pháp. Xem tại đây.

  – Môn thi thành phần Tiếng Trung. Xem tại đây.

4. Bài thi Khoa học tự nhiên:

  – Môn thi thành phần Vật lý. Xem tại đây.

  – Môn thi thành phần Hóa học. Xem tại đây.

  – Môn thi thành phần Sinh học. Xem tại đây.

5. Bài thi Khoa học xã hội:

  – Môn thi thành phần Lịch sử. Xem tại đây.

  – Môn thi thành phần Địa lý. Xem tại đây.

  – Môn thi thành phần Giáo dục công dân. Xem tại đây.

                  

                     

  

Leave A Reply

Your email address will not be published.