Độn cằm có nguy hiểm không?

Hỏi: Chào bác sĩ, cằm em vừa bị lẹm vừa bị ngắn nên em muốn xin mẹ đi độn cằm, nhưng mẹ em lại chưa đồng ý vì sợ…